MŠ Na Korábě MŠ Na Korábě MŠ Na Korábě

Dokumenty ke stažení

 

Balíček pomoci pražanům

Směrnice

FAQ

Žádost (stravné, školné)

Žádost fond solidarity

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/uvod

 

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

 (1.9.2024 - 31.8.2025):

Žádost o přijetí  

Evidenční list

Kritéria pro přijetí

Možnosti podání přihlášky

 

Školní řád a další dokumenty:

 

Dokumenty nutné pro školku v přírodě:

Zásady zpracování osobních dat: