MŠ Na Korábě MŠ Na Korábě MŠ Na Korábě

Mateřská škola, Praha 8, Na Korábě 2

Adresa: Na Korábě 2/ čp. 350, 180 00 Praha 8 – Libeň
Adresa 2. místa vzdělávání nebo školských služeb:
Lindnerova 1/ čp. 575, 180 00 Praha 8 – Libeň
IČO: 70919747

Ředitelka školy: Mgr. Hana Francová

Naše mateřské školy jsou školou rodinného typu, mezi naše hlavní oblasti zájmů patří mravní, citová a tělesná výchova. Snažíme se v dětech posilovat vlastní sebedůvěru, samostatnost a schopnost rozhodování se, vše maximálně hravou formou.

Pro sjednocení těchto aktivit a dosažení našich cílů jsme vytvořili vlastní vzdělávací program „NA JEDNÉ LODI – KORÁBU“, který děti provází po celý rok.

Nad rámec běžné výuky jsou pro zájemce připraveny kroužky a zájmové aktivity.

V rámci školního roku je realizována řada aktivit.

Naše MŠ spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8 a v případě potřeby je možno zpracovat individuální výukový plán.

Pro rodiče a pedagogický personál máme informační portál Moodle, kde jsou uloženy všechny potřebné informace o aktuálním dění v mateřské škole. Rodiče mají možnost být ve stálé interakci s pedagogy i mezi sebou. Portál dále slouží jako neomezené úložiště pro metodické, didaktické a odborné materiály, ke kterým mají rodiče neomezený přístup.

Školka nabízí prostornou zahradu parkového typu, jejíž členitost umožňuje využití k funkčním, estetickým a prožitkovým variantám výchovných činností a je vybavena moderními herními prvky a nově také záhonky s plodinami, o které se děti samy starají.

Školní zahrada

Dětské záhonky

Stravování dětí zajišťují školní jídelny. Snažíme se dětem poskytovat pestrou a vyváženou stravu, k čemuž dopomáhají špičkové paní kuchařky. Ve školním roce 2016/2017 získaly první místo v soutěži "Školní jídelna chutně a zdravě" pořádané HHMP. V celostátní soutěži „O nejlepší školní oběd“ se již 4x probojovaly do finále. V roce 2013 získaly 4. místo z 90 týmů školních jídelen z celé ČR a v roce 2014 získaly Cenu veřejnosti.

 

Kolektiv školní jídelny soutěží ...